Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Informacja o nabyciu akcji Platinum Properties Group S.A.

Nr ESPI 14/2011, 05 sierpień 2011

Podstawa prawna:
art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

Na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 2 ust.5 Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych, Zarząd Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 4 sierpnia 2011 r. otrzymał od osoby obowiązanej zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z osobą składającą powyższe zawiadomienie.

Z przekazanej informacji wynika, że osoba blisko związana w dniu 1 sierpnia 2011 r. nabyła 85.000 akcji Emitenta. Nabycie akcji nastąpiło w wyniku transakcji zawartych na rynku NewConnect w trakcie sesji zwykłej po średniej cenie 0,51 zł za jedna akcję.

Osoba obowiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

 


Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin L. Wróbel – Członek Zarządu
Michał Orzechowski – Członek Zarządu