Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki Platinum Properties Group S.A. przesłane przez akcjonariusza

Nr ESPI 12/2011, 15 czerwiec 2011

Podstawa prawna:
art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie, Zarząd Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym, tj. 15 czerwca 2011 r. od znaczącego akcjonariusza - spółki Righteight Holdings Limited zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Platinum Properties Group S.A. w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Platinum Properties Group S.A. zarejestrowanym w dniu 1 czerwca 2011 r.  dokonanym poprzez emisję 417.084.378 szt. akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz nabyciu przez Righteight Holdings Limited 378.986.667 akcji serii D.

Przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału oraz nabyciem 378.986.667 akcji serii D Righteight Holdings Limited nie posiadała akcji Platinum Properties Group S.A.

Obecnie Righteight Holdings Limited posiada 378.986.667 szt. akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 61% w kapitale zakładowym i daje 61% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Platinum Properties Group S.A.

Jednocześnie Righteight Holdings Limited poinformowała, że nie posiada zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Platinum Properties Group S.A. w okresie dwunastu miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia.

 


Osoby reprezentujące spółkę:
Gustaw Groth – Wiceprezes Zarządu
Marcin L. Wróbel – Członek Zarządu