Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki Platinum Properties Group S.A. przesłane przez akcjonariusza

Nr ESPI 11/2011, 15 czerwiec 2011

Podstawa prawna:
art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie, Zarząd Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym, tj. 15 czerwca 2011 r. od znaczącego akcjonariusza - spółki W Investments LTD zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Platinum Properties Group S.A. w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Platinum Properties Group S.A. zarejestrowanym w dniu 1 czerwca 2011 r.  dokonanym poprzez emisję 417.084.378 szt. akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz nabyciu przez W Investments LTD 5.030.000 akcji serii D.

Przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału oraz nabyciem 5.030.000 akcji serii D W Investments LTD posiadała 191.769.050 szt. akcji zwykłych na okaziciela, co stanowiło 94,95% w kapitale zakładowym i dawało 94,95% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Platinum Properties Group S.A.

Obecnie W Investments LTD posiada 196.799.050 szt. akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 31,79% w kapitale zakładowym i daje 31,79% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Platinum Properties Group S.A.

Jednocześnie W Investments LTD poinformowała, ze podmioty zależne nie posiadają akcji Platinum Properties Group S.A.

 


Osoby reprezentujące spółkę:
Gustaw Groth – Wiceprezes Zarządu
Marcin L. Wróbel – Członek Zarządu