Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2011 r.

Nr ESPI 10/2011, 03 czerwiec 2011

Podstawa prawna: Inne uregulowania

 

Zarząd Platinum Properties Group S.A., działając na podstawie art. 399 w zw. z art. 402¹ § 1 k.s.h., informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Spółki na dzień 29 czerwca 2011 r. na godz. 12:00. ZWZ odbędzie się w Warszawie, w budynku Hotelu Hilton przy ul. Grzybowskiej 63, sala Hilton Meeting Room 2, piętro M1.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia zawierająca porządek obrad, treść projektów uchwał, wzór formularza pełnomocnictwa oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika. 
Wszystkie materiały związane z ZWZ Platinum Properties Group S.A znajdują się na stronie korporacyjnej Spółki www.ppgsa.pl.

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:
Gustaw Groth – Wiceprezes Zarządu
Marcin L. Wróbel – Członek Zarządu

 

Pobierz dokument Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ (231.33 kB)
Pobierz dokument Projekty_uchwał (338.87 kB)
Pobierz dokument Załacznik_do_projektu_uchwały_nr_22_Regulamin Walnego Zgromadzenia (87.37 kB)
Pobierz dokument Formularz_pełnomocnictwa (72.01 kB)
Pobierz dokument Formularz_do_głosowania_przez_pełnomocnika (284.46 kB)
Pobierz dokument Inf. o liczbie akcji i głosów (139.43 kB)
Pobierz dokument Opinia_Zarządu_wyłączenie_prawa_poboru (60.75 kB)