Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Informacja o nabyciu akcji Platinum Properties Group S.A.

Nr ESPI 9/2011, 25 marzec 2011

Podstawa prawna:
art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

Na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 2 ust.5 Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych, Zarząd Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 25 marca 2011 r. otrzymał od osoby obowiązanej zawiadomienie o nabyciu w dniu 23 marca 2011 r. 83.334 szt. akcji Emitenta.

Nabycie akcji nastąpiło poza rynkiem regulowanym na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowy objęcia akcji serii D) po cenie 0,60 zł za jedna akcję.

Osoba obowiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

 


Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin L. Wróbel – Członek Zarządu
Michał Orzechowski – Członek Zarządu