Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Zawiadomienie o objęciu akcji w subskrypcji prywatnej przesłane przez osobę obowiązaną

Nr ESPI 7/2011, 11 marzec 2011

Podstawa prawna:
art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

Na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 2 ust.5 Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych, Zarząd Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 10 marca 2011 r. otrzymał od osoby obowiązanej zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z osobą składającą powyższe zawiadomienie.

Z przekazanej informacji wynika, że osoba blisko związana w dniu 28.02.2011 objęła w subskrypcji prywatnej na podstawie umowy cywilnoprawnej 5.030.000 szt. akcji Emitenta, po cenie 0,60 zł za jedną akcję.
Osoba obowiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.


Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin L. Wróbel – Członek Zarządu
Michał Orzechowski – Członek Zarządu