Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Informacja o transakcjach na akcjach Platinum Properties Group S.A.

Nr ESPI 4/2011, 02 luty 2011

Podstawa prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz § 2 ust.5 Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych, Zarząd Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 2 lutego 2011 r. otrzymał od osoby obowiązanej zawiadomienie o zbyciu w dniu 27.01.2011 r. 120.000 szt. akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z osobą składającą powyższe zawiadomienie.

Zbycie akcji nastąpiło w wyniku transakcji zawartej na rynku NewConnect w trakcie sesji zwykłej po średniej cenie 0,67 zł za jedną akcję. Osoba obowiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

Zawiadomienie przekazane Spółce, zostało sporządzone w dniu 2 lutego 2011 r.


Osoby reprezentujące spółkę:

Marcin L. Wróbel – Członek Zarządu
Michał Orzechowski – Członek Zarządu