Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Informacja o transakcjach na akcjach Platinum Properties Group S.A. przesłane przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych

Nr ESPI 5/2010, 22 grudzień 2010

Podstawa prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

Zarząd Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 22 grudnia 2010 roku od osoby mającej dostęp do informacji poufnych, sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o transakcjach zbycia akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z osobą składającą powyższe zawiadomienie.

Z przekazanej informacji wynika, że osoba blisko związana z osobą mającą dostęp do informacji poufnych w dniu 16 grudnia 2010 r. dokonała zbycia łącznie 210.950 akcji Emitenta, po średniej cenie jednostkowej 72 grosze za jeden walor.
Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

 


Osoby reprezentujące spółkę:
• Piotr Wiśniewski - Prezes Zarządu
• Gustaw Groth - Wiceprezes Zarządu

 

 

 

Pobierz dokument ESPI 5- zawiadomienie o zbyciu_art.160 (217.13 kB)