Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Platinum Properties Group S.A. na dzień 23 grudnia 2010 r.

Nr ESPI 4/2010, 27 listopad 2010

Podstawa prawna: Inne regulacje

Zarząd Emitenta Platinum Properties Group S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 23 grudnia 2010 r., na godz. 12:00, w Warszawie w lokalu Kancelarii Notarialnej Notariusza w Warszawie Andrzeja Korewickiego przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33 (00-379 Warszawa).

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:
1/ Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
2/ Projekty uchwał na NWZ
3/ Wzór formularza

Osoby reprezentujące spółkę:
• Piotr Wiśniewski - Prezes Zarządu
• Marcin L. Wróbel - Członek Zarządu
 

Pobierz dokument NWZ 12.2010 - fomularz pełnomocnictwa (78.24 kB)
Pobierz dokument NWZ 12.2010 - inf. o liczbie akcji i głosów (37.27 kB)
Pobierz dokument NWZ 12.2010 - ogłoszenie (71.82 kB)
Pobierz dokument NWZ 12.2010 - projekty uchwał (64.04 kB)