Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2010 r.

Nr ESPI 2/2010, 02 czerwiec 2010

Podstawa prawna: Inne uregulowania

 

 

Zarząd Platinum Properties Group S.A., działając na podstawie art. 399 w zw. z art. 402¹ § 1 k.s.h., informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 maja 2010 r. na godz. 12:00. ZWZ odbędzie się w Warszawie, w budynku Hotelu Hilton przy ul. Grzybowskiej 63, sala Hilton Meeting Room 9+11, piętro M2.

 

W załączeniu pełna treść ogłoszenia zawierająca porządek obrad, treść projektów uchwał, wzór formularza pełnomocnictwa oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.
Wszystkie materiały związane z ZWZ Platinum Properties Group S.A znajdują się na stronie korporacyjnej Spółki www.ppgsa.pl.

 

 

 

 

 

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Wiśniewski – Prezes Zarządu
Marcin L. Wróbel – Członek Zarządu
 

Pobierz dokument Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_PPG_S.A._29.06.2010 (61.29 kB)
Pobierz dokument Projekty_uchwał_na_ZWZ_PPG_S.A._29.06.2010 (262.87 kB)
Pobierz dokument Formularz_pełnomocnictwa_na_ZWZ_PPG_S.A. (22.83 kB)
Pobierz dokument Formularze_do_głosowania_przez_pełnomocnika (311.4 kB)