Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Raporty bieżące

L.P. Data Nr raportu Tytuł .pdf
1. 2022.07.04 ESPI 13/2022 Wybór biegłego uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2. 2022.03.15 ESPI 12/2022 Zmiany w Zarządzie Spółki
3. 2022.03.14 ESPI 11/2022 Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki
4. 2022.03.11 ESPI 10/2022 Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej Spółki
5. 2022.02.18 ESPI 9/2022 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako „Ustawa”)
6. 2022.02.18 ESPI 8/2021 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako „Ustawa”)
7. 2022.01.25 ESPI 7/2022 Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku
8. 2022.01.21 ESPI 6/2022 Istotna transakcja Spółki
9. 2022.01.21 ESPI 5/2022 Istotna transakcja Spółki
10. 2022.01.19 ESPI 4/2022 Istotna transakcja Spółki
11. 2022.01.18 ESPI 3/2022 Istotna transakcja Spółki
12. 2022.01.14 ESPI 2/2022 Istotna transakcja Spółki
13. 2022.01.11 ESPI 1/2022 Otrzymanie korekty zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
14. 2021.12.30 ESPI 27/2021 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
15. 2021.12.30 ESPI 26/2021 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
16. 2021.12.30 ESPI 25/2021 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
17. 2021.12.29 ESPI 24/2021 Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
18. 2021.12.29 ESPI 23/2021 Rejestracja zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego
19. 2021.12.23 ESPI 22/2021 Istotna transakcja Spółki.
20. 2021.12.21 ESPI 21/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Noble Financials S.A. wznowionym po przerwie w dniu 21 grudnia 2021 roku
21. 2021.12.21 ESPI 20/2021 Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
22. 2021.12.21 ESPI 19/2021 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noble Financials S.A. w dniu 21 grudnia 2021 roku wznowione po przerwie Pobierz plik (116.76 kB)
23. 2021.12.07 ESPI 18/2021 Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Noble Financials S.A. wznowionego po przerwie zarządzonej w dniu 30 listopada 2021 roku
24. 2021.11.30 ESPI 17/2021 Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Financials S.A. oraz treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noble Financials S.A. w dniu 30 listopada 2021 roku. Pobierz plik (210.68 kB)
25. 2021.11.30 ESPI 16/2021 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Noble Financials S.A., które odbyło się 30 listopada 2021 roku
26. 2021.11.26 ESPI 14/2021 Zawarcie istotnej transakcji
27. 2021.10.28 ESPI 13/2021 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pobierz plik (240.09 kB)Pobierz plik (254.4 kB)Pobierz plik (281.5 kB)Pobierz plik (272.28 kB)Pobierz plik (204 kB)
28. 2021.10.21 ESPI 12/2021 Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki
29. 2021.10.20 ESPI 11/2021 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
30. 2021.10.07 ESPI 10/2021 Informacja o zakończonej subskrypcji akcji serii B
31. 2021.09.15 ESPI 9/2021 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego Noble Financials S.A. za I półrocze 2021 roku
32. 2021.08.19 ESPI 8/2021 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
33. 2021.06.30 ESPI 7/2021 Istotna transakcja Spółki
34. 2021.06.15 ESPI 6/2021 Korekta Rocznego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Noble Financials za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Noble Financials za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku.
35. 2021.05.25 ESPI 5/2021 Zmiana terminu podania do publicznej wiadomości raportu okresowego
36. 2021.04.30 ESPI 4/2021 Przesunięcie terminu podania do publicznej wiadomości raportu okresowego
37. 2021.04.09 ESPI 3/2021 Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki
38. 2021.03.05 ESPI 2/2021 Wypowiedzenie umowy przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Spółki Pobierz plik (50.66 kB)
39. 2021.01.29 ESPI 1/2021 Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku. Pobierz plik (66.01 kB)
40. 2020.12.14 ESPI 9/2020 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
41. 2020.07.28 ESPI 8/2020 Powołanie Członka Rady Nadzorczej Noble Financials S.A. w drodze kooptacji
42. 2020.07.16 ESPI 7/2020 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Noble Financials S.A. w dniu 16 lipca 2020 roku. Pobierz plik (200.89 kB)
43. 2020.07.16 ESPI 6/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Noble Financials S.A., które odbyło się w dniu 16 lipca 2020 roku.
44. 2020.06.23 ESPI 5/2020 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
45. 2020.06.18 ESPI 4/2020 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 lipca 2020 roku Pobierz plik (42.73 kB)
46. 2020.06.18 ESPI 3/2020 Zmiana terminów publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. i jednostkowego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r. Pobierz plik (40.32 kB)
47. 2020.06.18 ESPI 2/2020 Rejestracja przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Emitenta – zmiana nazwy Spółki Pobierz plik (40.67 kB)Pobierz plik (188.27 kB)
48. 2020.06.18 ESPI 1/2020 Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020
49. 2019.12.31 ESPI 33/2019 Umowa sprzedaży obligacji
50. 2019.12.23 ESPI 32/2019 Zmiany w składzie Zarządu Spółki
51. 2019.12.23 ESPI 31/2019 Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki w trybie kooptacji
52. 2019.12.20 ESPI 30/2019 Rezygnacje Członków Rady Nadzorczej Spółki
53. 2019.12.09 ESPI 29/2019 Przyjęcie tekstu jednolitego statutu IBSM S.A. przez Radę Nadzorczą Spółki Pobierz plik (207.96 kB)
54. 2019.12.09 ESPI 28/2019 Powierzenie Radzie Nadzorczej obowiązków Komitetu Audytu
55. 2019.11.29 ESPI 27/2019 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
56. 2019.11.29 ESPI 26/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą IBSM S.A., wznowionym po drugiej przerwie, które odbyło się w dniu 29 listopada 2019 roku.
57. 2019.11.29 ESPI 25/2019 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IBSM S.A. wznowione po drugiej przerwie w dniu 29 listopada 2019 roku. Pobierz plik (196.36 kB)
58. 2019.11.15 ESPI 24/2019 Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki IBSM S.A. wznowionego po przerwie zarządzonej w dniu 30 października 2019 roku
59. 2019.11.15 ESPI 23/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą IBSM S.A., wznowionym po przerwie zarządzonej w dniu 30 października 2019 roku, które odbyło się w dniu 15 listopada 2019 roku.
60. 2019.10.30 ESPI 22/2019 Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki IBSM S.A. oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IBSM S.A. w dniu 30 października 2019 roku Podstawa prawna Pobierz plik (186.86 kB)
61. 2019.10.30 ESPI 21/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą IBSM S.A., które odbyło się w dniu 30 października 2019 roku.
62. 2019.10.02 ESPI 20/2019 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 października 2019 roku Pobierz plik (245.75 kB)Pobierz plik (188.61 kB)
63. 2019.08.12 ESPI 19/2019 Uzupełnienie treści raportu bieżącego nr 10/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. zawierającego informacje o Członku Rady Nadzorczej Spółki
64. 2019.07.31 ESPI 18/2019 Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badań oraz przeglądów sprawozdań finansowych Spółki.
65. 2019.07.31 ESPI 17/2019 Powołanie Członka Rady Nadzorczej IBSM S.A. w drodze kooptacji
66. 2019.06.28 ESPI 16/2019 Zawarcie aneksu do listu intencyjnego w sprawie zapewnienia dalszego finansowania dłużnego oraz zmiana warunków emisji obligacji serii C
67. 2019.06.27 ESPI 15/2019 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBSM S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku Pobierz plik (180.03 kB)
68. 2019.06.27 ESPI 14/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą IBSM S.A., które odbyło się w dniu 27 czerwca 2019 roku.
69. 2019.06.06 ESPI 13/2019 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
70. 2019.05.30 ESPI 12/2019 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2019 roku. Pobierz plik (247.4 kB)Pobierz plik (197.8 kB)
71. 2019.05.17 ESPI Roczne sprawozdanie finansowe za 2018 Pobierz plik (1160.85 kB)Pobierz plik (1027.98 kB)Pobierz plik (1030.63 kB)Pobierz plik (89.28 kB)
72. 2019.05.07 ESPI 11/2019 Zmiana w strukturze akcjonariatu
73. 2019.04.18 ESPI 10/2019 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
74. 2019.04.09 ESPI 9/2019 Stanowisko zarządu Spółki dotyczące wezwania ogłoszonego przez Pana Alec Yurievich Fesenko Pobierz plik (1039.4 kB)
75. 2019.04.01 ESPI 8/2019 Objęcie obligacji nowej emisji oraz zawarcie listu intencyjnego w sprawie zapewniania dalszego finansowania dłużnego
76. 2019.03.21 ESPI 7/2019 Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki
77. 2019.02.22 ESPI 6/2019 Zawarcie umowy zakupu obligacji
78. 2019.02.07 ESPI 5/2019 Wejście w życie Porozumienia dotyczącego spłaty zadłużenia
79. 2019.02.04 ESPI 4/2019 Zawarcie z Getin Noble Bank S.A. Porozumienia dotyczącego spłaty zadłużenia
80. 2019.01.22 ESPI 3/2019 Pośrednie zmiany w strukturze akcjonariatu
81. 2019.01.16 ESPI 2/2019 Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019
82. 2019.01.10 ESPI 1/2019 Zmiany w strukturze akcjonariatu
83. 2018.06.28 ESPI 5/2018 Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki IBSM S.A. oraz treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie IBSM S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku Pobierz plik (107.79 kB)
84. 2018.06.28 ESPI 4/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą IBSM S.A., które odbyło się w dniu 28 czerwca 2018 roku
85. 2018.05.30 ESPI 3/2018 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 czerwca 2018 roku Pobierz plik (246.38 kB)
86. 2018.03.29 ESPI 2/2018 Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego IBSM S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz sprawozdania finansowego IBSM S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku Pobierz plik (73.44 kB)
87. 2018.02.15 ESPI 1/2018 K Korekta raportu ESPI 1/2018 - Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018 Pobierz plik (112.45 kB)
88. 2018.02.15 ESPI 1/2018 Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018 Pobierz plik (66.73 kB)
89. 2017.09.14 ESPI 9/2017 Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego IBSM S.A. sporządzonego na dzień 30 czerwca 2017 roku Pobierz plik (65.21 kB)Pobierz plik (925.98 kB)
90. 2017.09.14 ESPI 8/2017 Powołanie członków Rady Nadzorczej IBSM S.A. Pobierz plik (167.74 kB)
91. 2017.09.13 ESPI 7/2017 Zmiana terminu przekazania raportu okresowego Pobierz plik (61.35 kB)
92. 2017.05.22 ESPI 2/2017 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej IBSM S.A.
93. 2017.05.08 ESPI Korekta raportu ESPI 1/2017 - harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku Pobierz plik (94.52 kB)
94. 2017.01.30 ESPI 1/2017 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku
95. 2016.09.01 ESPI 17/2016 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 września 2016 r. Pobierz plik (310.65 kB)Pobierz plik (259.25 kB)Pobierz plik (195.8 kB)Pobierz plik (264.11 kB)Pobierz plik (265.52 kB)Pobierz plik (315.41 kB)Pobierz plik (315.59 kB)
96. 2016.08.08 ESPI16/2016 Wybór podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu sprawozdań finansowych za I półrocze 2016 roku oraz do badania sprawozdań finansowych za 2016 rok
97. 2016.06.07 ESPI 15/2016 Powołanie Zarządu na okres kolejnej kadencji
98. 2016.05.31 ESPI 14/2016 Powołanie Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji oraz powierzenie Radzie Nadzorczej zadań komitetu audytu.
99. 2016.05.31 ESPI 13/2016 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 maja 2016 r. Pobierz plik (169.64 kB)
100. 2016.05.31 ESPI 12/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 maja 2016 roku Pobierz plik (60.38 kB)
101. 2016.05.05 ESPI 11/2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 maja 2016 r. Pobierz plik (1425.8 kB)Pobierz plik (1409.39 kB)Pobierz plik (69.27 kB)Pobierz plik (262.19 kB)Pobierz plik (92.9 kB)Pobierz plik (91.18 kB)Pobierz plik (122.05 kB)Pobierz plik (1299.45 kB)
102. 2016.05.05 ESPI 10/2016 Informacja na temat Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IBSM S.A. zwołanego na dzień 5 maja 2016 r.
103. 2016.04.27 ESPI 9/2016 Powołanie członka Rady Nadzorczej Pobierz plik (57.65 kB)
104. 2016.04.01 ESPI 8/2016 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 5 maja 2016 r. Pobierz plik (1521.96 kB)Pobierz plik (1521.71 kB)Pobierz plik (68.95 kB)Pobierz plik (261.34 kB)Pobierz plik (92.79 kB)Pobierz plik (91.09 kB)Pobierz plik (121.05 kB)Pobierz plik (1377.73 kB)
105. 2016.03.16 ESPI 7/2016 Sprostowanie numeracji raportu bieżącego z dnia 16 marca 2016 roku
106. 2016.03.16 ESPI 6/2016 Zmiana terminu przekazania raportu okresowego
107. 2016.03.08 ESPI 5/2016 Wstępne, niezaudytowane, jednostkowe wyniki finansowe IBSM S.A. za rok 2015
108. 2016.02.29 ESPI 4/2016 Powołanie członka Rady Nadzorczej Pobierz plik (175.23 kB)
109. 2016.02.17 ESPI 3/2016 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
110. 2016.02.05 ESPI 2/2016 Postępowanie sądowe dotyczące zobowiązań Spółki
111. 2016.01.07 ESPI 1/2016 Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku
112. 2015.12.29 ESPI 49/2015 Zbycie aktywów o wartości znaczącej i kompensata wierzytelności
113. 2015.12.29 ESPI 48/2015 Zbycie aktywów o wartości znaczącej przez spółkę zależną od Emitenta
114. 2015.12.29 ESPI 47/2015 Zawarcie aneksu do umowy znaczącej
115. 2015.12.23 ESPI 46/2015 Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną
116. 2015.11.27 ESPI 45/2015 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
117. 2015.11.05 ESPI 44/2015 Informacja poufna
118. 2015.10.29 ESPI 43/2015 Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie
119. 2015.10.16 ESPI 42/2015 Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w związku ze scaleniem akcji Spółki
120. 2015.10.16 ESPI 41/2015 Informacja o przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 16 października 2015 r.
121. 2015.10.16 ESPI 40/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 października 2015 roku Pobierz plik (122.8 kB)
122. 2015.10.13 ESPI 39/2015 Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Emitenta Pobierz plik (115.15 kB)
123. 2015.10.13 ESPI 38/2015 Postępowanie sądowe dotyczące zobowiązań Spółki
124. 2015.10.09 ESPI 37/2015 Złożenie wniosku o dokonanie wymiany akcji Spółki przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
125. 2015.10.08 ESPI 36/2015 Uchwała Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w związku ze scaleniem akcji Spółki
126. 2015.10.06 ESPI 35/2015 Złożenie wniosku o zawieszenie notowań akcji Spółki w związku z procedurą scalenia akcji Spółki
127. 2015.09.30 ESPI 34/2015 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 września 2015 r. Pobierz plik (97.09 kB)
128. 2015.09.30 ESPI 33/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 września 2015 roku Pobierz plik (67.29 kB)
129. 2015.09.29 ESPI 32/2015 Korekta omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym ESPI nr 32/2015
130. 2015.09.29 ESPI 32/2015 Rejestracja zmiany Statutu Spółki Pobierz plik (115.16 kB)
131. 2015.09.16 ESPI 31/2015 Zawiadomienie o udzielonych pełnomocnictwach
132. 2015.09.16 ESPI 30/2015 Zarządzenie przerwy w posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 września 2015 r. Pobierz plik (87.54 kB)
133. 2015.09.16 ESPI 29/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 września 2015 roku Pobierz plik (63.96 kB)
134. 2015.09.02 ESPI 28/2015 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 września 2015 r. Pobierz plik (134.4 kB)Pobierz plik (70.6 kB)Pobierz plik (64.18 kB)Pobierz plik (122.07 kB)Pobierz plik (122.59 kB)Pobierz plik (94.72 kB)Pobierz plik (92.1 kB)
135. 2015.08.25 ESPI 27/2015 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2015 rok
136. 2015.08.20 ESPI 26/2015 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 września 2015 r. Pobierz plik (135.38 kB)Pobierz plik (63.31 kB)Pobierz plik (238.22 kB)Pobierz plik (95.09 kB)Pobierz plik (92.39 kB)Pobierz plik (310.88 kB)Pobierz plik (313.4 kB)
137. 2015.08.19 ESPI 25/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 sierpnia 2015 roku Pobierz plik (63.18 kB)
138. 2015.08.19 ESPI 24/2015 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 sierpnia 2015 r. Pobierz plik (106.99 kB)Pobierz plik (217.4 kB)
139. 2015.08.04 ESPI 23/2015 Wybór podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu sprawozdań finansowych Emitenta i Grupy Kapitałowej IBSM S.A. za I półrocze 2015 r.
140. 2015.07.21 ESPI 22/2015 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 19 sierpnia 2015 r. Pobierz plik (152.2 kB)Pobierz plik (106.99 kB)Pobierz plik (136.39 kB)Pobierz plik (63.29 kB)Pobierz plik (168.57 kB)Pobierz plik (168.96 kB)Pobierz plik (94.13 kB)Pobierz plik (92.11 kB)
141. 2015.07.17 ESPI 21/2015 Uzupełninie informacji zawartej w sprawozdaniu z działalności Emitenta za 2014 rok Pobierz plik (120.28 kB)
142. 2015.05.06 ESPI 20/2015 Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Emitenta Pobierz plik (116.51 kB)
143. 2015.05.06 ESPI 19/2015 Rejestracja zmiany Statutu Spółki Pobierz plik (116.51 kB)
144. 2015.04.22 ESPI 18/2015 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 kwietnia 2015 r. Pobierz plik (164 kB)
145. 2015.04.22 ESPI 17/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 kwietnia 2015 roku Pobierz plik (62.76 kB)
146. 2015.04.01 ESPI 16/2015 Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 kwietnia 2015 roku. Pobierz plik (188.54 kB)
147. 2015.04.01 ESPI 15/2015 Uchwała podjęta na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i informacja o przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 1 kwietnia 2015 r.
148. 2015.04.01 ESPI 14/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 1 kwietnia 2015 roku Pobierz plik (62.63 kB)
149. 2015.03.25 ESPI 13/2015 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 22 kwietnia 2015 r. Pobierz plik (141.39 kB)Pobierz plik (316.45 kB)Pobierz plik (119.8 kB)Pobierz plik (67.61 kB)Pobierz plik (373.82 kB)Pobierz plik (90.64 kB)Pobierz plik (361.33 kB)Pobierz plik (92.61 kB)
150. 2015.03.23 ESPI 12/2015 Zawarcie aneksu do umowy znaczącej
151. 2015.03.18 ESPI 11/2015 Zarządzenie dalszej przerwy w posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz informacja o przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 18 marca 2015 r.
152. 2015.03.18 ESPI 10/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 marca 2015 roku Pobierz plik (63.06 kB)
153. 2015.03.17 ESPI 9/2015 Zmiana terminu przekazania raportu okresowego
154. 2015.03.04 ESPI 8/2015 Zarządzenie przerwy w posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 4 marca 2015 r. Pobierz plik (119.53 kB)Pobierz plik (119.21 kB)
155. 2015.03.04 ESPI 7/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 4 marca 2015 roku Pobierz plik (63.01 kB)
156. 2015.02.05 ESPI 6/2015 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 4 marca 2015 r. Pobierz plik (137.93 kB)Pobierz plik (66.49 kB)Pobierz plik (235.51 kB)Pobierz plik (119.67 kB)Pobierz plik (102.92 kB)Pobierz plik (93.02 kB)Pobierz plik (102.66 kB)Pobierz plik (91.37 kB)
157. 2015.01.30 ESPI 5/2015 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2014 rok
158. 2015.01.30 ESPI 4/2015 Zmiany w składzie Zarządu Emitenta Pobierz plik (138.05 kB)
159. 2015.01.22 ESPI 3/2015 Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku
160. 2015.01.13 ESPI 2/2015 Zmiana adresu Emitenta
161. 2015.01.09 ESPI 1/2015 Rezygnacja członka Zarządu Emitenta
162. 2014.11.28 ESPI 44/2014 Zawiadomienie w trybie art. 69a ust. 1 pkt. 3 Ustawy o ofercie
163. 2014.11.10 ESPI 43/2014 Zmiana terminu przekazania raportu okresowego
164. 2014.10.29 ESPI 42/2014 Zmiana terminu przekazania raportu okresowego
165. 2014.10.09 ESPI 41/2014 Zmiana w strukturze grupy kapitałowej Emitenta
166. 2014.09.26 ESPI 40/2014 Zmiany w strukturze grupy kapitałowej Emitenta
167. 2014.09.10 ESPI 39/2014 Wykup obligacji serii D
168. 2014.08.14 ESPI 38/2014 Odwołanie prognozy skonsolidowanych wyników finansowych
169. 2014.08.08 ESPI 37/2014 Przedterminowa spłata kredytu przez spółkę zależną od Emitenta
170. 2014.07.18 ESPI 36/2014 Wybór podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu sprawozdań finansowych Emitenta za I półrocze 2014 r.
171. 2014.07.16 ESPI 35/2014 Powołanie członka Rady Nadzorczej Pobierz plik (112.67 kB)
172. 2014.06.17 ESPI 34/2014 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
173. 2014.06.04 ESPI 33/2014 Zawiadomienie w trybie art. 69a ust. 1 pkt. 3) Ustawy o ofercie
174. 2014.06.04 ESPI 32/2014 Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 2 pkt. 1 lit. a) Ustawy o ofercie
175. 2014.05.21 ESPI 31/2014 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 maja 2014 r. Pobierz plik (341.11 kB)
176. 2014.05.21 ESPI 30/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 maja 2014 roku Pobierz plik (63.37 kB)
177. 2014.05.05 ESPI 29/2014 Zmiana terminu przekazania raportu okresowego
178. 2014.04.24 ESPI 28/2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 maja 2014 r. Pobierz plik (239.41 kB)Pobierz plik (239.43 kB)Pobierz plik (119.64 kB)Pobierz plik (327.94 kB)Pobierz plik (327.7 kB)Pobierz plik (162.04 kB)Pobierz plik (164.59 kB)
179. 2014.04.17 ESPI 27/2014 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii D w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst
180. 2014.04.15 ESPI 26/2014 Uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę budynku biurowego w Poznaniu
181. 2014.04.08 ESPI 25/2014 Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
182. 2014.04.08 ESPI 24/2014 Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w związku ze scaleniem akcji Spółki
183. 2014.03.31 ESPI 23/2014 Uchwała Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w związku ze scaleniem akcji Spółki
184. 2014.03.27 ESPI 22/2014 Działania związane z procedurą scalenia akcji Spółki
185. 2014.03.26 ESPI 21/2014 Wprowadzenie obligacji serii D do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst
186. 2014.03.25 ESPI 20/2014 Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Emitenta Pobierz plik (147.38 kB)
187. 2014.03.24 ESPI 19/2014 Rejestracja zmiany Statutu Spółki Pobierz plik (147.38 kB)
188. 2014.03.04 ESPI 18/2014 Zmiana terminu przekazania raportu okresowego
189. 2014.03.04 ESPI 17/2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 4 marca 2014 roku Pobierz plik (159.83 kB)
190. 2014.03.04 ESPI 16/2014 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 4 marca 2014 r. Pobierz plik (205.04 kB)Pobierz plik (217.51 kB)
191. 2014.03.03 ESPI 15/2014 Rejestracja akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
192. 2014.02.27 ESPI 14/2014 Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji serii F Emitenta
193. 2014.02.14 ESPI 13/2014 Warunkowa rejestracja akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
194. 2014.02.05 ESPI 12/2014 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 4 marca 2014 r. Pobierz plik (290.25 kB)Pobierz plik (205.04 kB)Pobierz plik (211.93 kB)Pobierz plik (119.7 kB)Pobierz plik (248.93 kB)Pobierz plik (378.39 kB)Pobierz plik (164.74 kB)Pobierz plik (166.53 kB)
195. 2014.02.03 ESPI 11/2014 Zawiadomienie w trybie art. 69a ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie
196. 2014.02.03 ESPI 10/2014 Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 69 ust. 2 pkt. 1 lit. a) Ustawy o ofercie
197. 2014.01.31 ESPI 9/2014 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta
198. 2014.01.24 ESPI 8/2014 Zakończenie subskrypcji akcji serii F
199. 2014.01.21 ESPI 7/2014 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2013 rok
200. 2014.01.21 ESPI 6/2014 Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Emitenta Pobierz plik (1776.59 kB)
201. 2014.01.17 ESPI 5/2014 Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku
202. 2014.01.17 ESPI 4/2014 Sprostowanie numeracji raportu bieżącego z dnia 23 grudnia 2013 roku
203. 2014.01.16 ESPI 3/2014 Zawarcie umów objęcia akcji serii F
204. 2014.01.15 ESPI 2/2014 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
205. 2014.01.15 ESPI 1/2014 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Platinum Properties Group S.A. w ramach kapitału docelowego.
206. 2013.12.23 ESPI 18/2013 Nowe warunki zabudowy dla nieruchomości w Poznaniu
207. 2013.11.25 ESPI 17/2013 Zmiany w strukturze grupy kapitałowej Emitenta
208. 2013.11.05 ESPI 16/2013 Zmiana terminu przekazania raportu okresowego
209. 2013.10.28 ESPI 15/2013 Ustanowienie hipoteki na zabezpieczenie obligacji serii D
210. 2013.10.25 ESPI 14/2013 Ustanowienie zastawu rejestrowego na zabezpieczenie obligacji serii D
211. 2013.10.15 ESPI 13/2013 Zmiany w składzie Zarządu Emitenta Pobierz plik (117.54 kB)
212. 2013.10.10 ESPI 12/2013 Zatwierdzenie projektu planirowki
213. 2013.09.12 ESPI 11/2013 Przydział obligacji serii D
214. 2013.09.02 ESPI 10/2013 Wykup obligacji serii C
215. 2013.08.20 ESPI 9/2013 Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości przez spółkę zależną od Emitenta
216. 2013.08.09 ESPI 8/2013 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii D
217. 2013.08.06 ESPI 7/2013 Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości przez spółkę zależną od Emitenta
218. 2013.08.02 ESPI 6/2013 Wybór podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu sprawozdań finansowych Emitenta za I półrocze 2013 r.
219. 2013.07.23 ESPI 5/2013 Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej wartości przez spółkę zależną od Emitenta
220. 2013.07.23 ESPI 4/2013 Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta
221. 2013.07.02 ESPI 3/2013 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku.
222. 2013.06.21 ESPI 2/2013 Komunikat działu operacyjnego KDPW
223. 2013.06.19 ESPI 1/2013 Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
224. 2013.05.29 ESPI 5/2013 Zawiadomienie w trybie art. 69a Ustawy o ofercie
225. 2013.05.29 ESPI 4/2013 Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
226. 2013.05.15 ESPI 3/2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 15.05.2013 r. Pobierz plik (231.05 kB)
227. 2013.04.18 ESPI 2/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Platinum Properties Group S.A. Pobierz plik (873.1 kB)Pobierz plik (139.88 kB)Pobierz plik (204.6 kB)Pobierz plik (71.83 kB)Pobierz plik (274.4 kB)
228. 2013.04.05 ESPI 1/2013 Zawiadomienie w trybie art. 69a Ustawy o ofercie
229. 2012.08.07 ESPI 7/2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 06.08.2012 r. Pobierz plik (233.02 kB)
230. 2012.07.11 ESPI 6/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Platinum Properties Group S.A. Pobierz plik (975.57 kB)Pobierz plik (155.31 kB)Pobierz plik (1351.43 kB)Pobierz plik (123.36 kB)Pobierz plik (294.97 kB)Pobierz plik (291.35 kB)
231. 2012.06.28 ESPI 5/2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 27.06.2012 r. Pobierz plik (266.12 kB)
232. 2012.06.01 ESPI 4/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Platinum Properties Group S.A. Pobierz plik (38.44 kB)Pobierz plik (18.58 kB)Pobierz plik (64.8 kB)Pobierz plik (23.05 kB)Pobierz plik (73.4 kB)
233. 2012.02.17 ESPI 3/2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 16 lutego 2012 r. Pobierz plik (17.5 kB)
234. 2012.01.31 ESPI 22/2011 Sprostowanie informacji o nabyciu akcji Platinum Properties Group S.A. opublikowanej w raporcie bieżącym nr ESPI 22/2011
235. 2012.01.20 ESPI 2/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Platinum Properties Group S.A. Pobierz plik (382.44 kB)Pobierz plik (542.61 kB)Pobierz plik (72.75 kB)Pobierz plik (33.08 kB)Pobierz plik (40.65 kB)Pobierz plik (43.22 kB)Pobierz plik (28.19 kB)
236. 2012.01.06 ESPI 1/2012 Informacja o nabyciu akcji Platinum Properties Group S.A.
237. 2011.12.29 ESPI 22/2011 Informacja o nabyciu akcji Platinum Properties Group S.A.
238. 2011.12.14 ESPI 21/2011 Informacja o nabyciu akcji Platinum Properties Group S.A.
239. 2011.10.01 ESPI 20/2011 Informacja o nabyciu akcji Platinum Properties Group S.A.
240. 2011.09.13 ESPI 19/2011 Informacja o nabyciu akcji Platinum Properties Group S.A.
241. 2011.08.18 ESPI 18/2011 Zawiadomienie o nabyciu akcji przesłane przez osobę obowiązaną
242. 2011.08.18 ESPI 17/2011 Zawiadomienie o nabyciu akcji przesłane przez osobę obowiązaną
243. 2011.08.18 ESPI 16/2011 Zawiadomienie o nabyciu akcji przesłane przez osobę obowiązaną
244. 2011.08.12 ESPI 15/2011 Informacja o nabyciu akcji Platinum Properties Group S.A.
245. 2011.08.05 ESPI 14/2011 Informacja o nabyciu akcji Platinum Properties Group S.A.
246. 2011.06.30 ESPI 13/2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 29.06.2011 r. Pobierz plik (267.26 kB)
247. 2011.06.15 ESPI 12/2011 Zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki Platinum Properties Group S.A. przesłane przez akcjonariusza
248. 2011.06.15 ESPI 11/2011 Zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki Platinum Properties Group S.A. przesłane przez akcjonariusza
249. 2011.06.03 ESPI 10/2011 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2011 r. Pobierz plik (231.33 kB)Pobierz plik (338.87 kB)Pobierz plik (87.37 kB)Pobierz plik (72.01 kB)Pobierz plik (284.46 kB)Pobierz plik (139.43 kB)Pobierz plik (60.75 kB)
250. 2011.03.25 ESPI 9/2011 Informacja o nabyciu akcji Platinum Properties Group S.A.
251. 2011.03.18 ESPI 8/2011 Informacja o nabyciu akcji Platinum Properties Group S.A.
252. 2011.03.11 ESPI 7/2011 Zawiadomienie o objęciu akcji w subskrypcji prywatnej przesłane przez osobę obowiązaną
253. 2011.03.04 ESPI 6/2011 Zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki Platinum Properties Group S.A. przesłane przez akcjonariusza
254. 2011.03.04 ESPI 5/2011 Informacja o transakcjach na akcjach Platinum Properties Group S.A.
255. 2011.02.02 ESPI 4/2011 Informacja o transakcjach na akcjach Platinum Properties Group S.A.
256. 2011.01.18 ESPI 3/2011 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 18.01.2011 r. (po przerwie w obradach) Pobierz plik (267.75 kB)
257. 2011.01.07 ESPI 2/2011 Informacja o transakcjach na akcjach Platinum Properties Group S.A.ES
258. 2011.01.04 ESPI 1/2011 Informacja o transakcjach na akcjach Platinum Properties Group S.A.
259. 2010.12.23 ESPI 7/2010 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 23.12.2010 r. Pobierz plik (267.05 kB)
260. 2010.12.22 ESPI 6/2010 Informacja o transakcjach na akcjach Platinum Properties Group S.A. przesłane przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych Pobierz plik (217.1 kB)
261. 2010.12.22 ESPI 5/2010 Informacja o transakcjach na akcjach Platinum Properties Group S.A. przesłane przez osobę mającą dostęp do informacji poufnych Pobierz plik (217.13 kB)
262. 2010.11.27 ESPI 4/2010 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Platinum Properties Group S.A. na dzień 23 grudnia 2010 r. Pobierz plik (78.24 kB)Pobierz plik (37.27 kB)Pobierz plik (71.82 kB)Pobierz plik (64.04 kB)
263. 2010.06.30 ESPI 3/2010 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 29.06.2010 r. Pobierz plik (153.36 kB)
264. 2010.06.02 ESPI 2/2010 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2010 r. Pobierz plik (61.29 kB)Pobierz plik (262.87 kB)Pobierz plik (22.83 kB)Pobierz plik (311.4 kB)
265. 2010.01.28 ESPI 1/2010 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Platinum Properties Group S.A. przesłane przez Członka Rady Nadzorczej Pobierz plik (187.6 kB)
266. 2009.10.14 ESPI 1/2009 Przystąpienie do systemu ESPI Pobierz plik (114.86 kB)