Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Polityka dywidendy

Zarząd IBSM S.A. w okresie 2008 do 2015 roku rekomendował Walnemu Zgromadzeniu zatrzymanie 100% zysku. Ostateczna decyzja w tej kwestii podjęta została przy uwzględnieniu bieżących potrzeb inwestycyjnych grupy kapitałowej, aktualnej sytuacji rynkowej oraz aktualnego kosztu finansowania realizacji planów inwestycyjnych długiem.

Zgłaszając propozycję dotyczącą wypłaty dywidendy w latach kolejnych, Zarząd kierować się będzie przede wszystkim koniecznością zapewnienia płynności finansowej Spółki.