Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Okresy zamknięte

W poniższej tabeli podane zostały okresy zamknięte* na nabywanie oraz zbywanie akcji Spółki przez osoby mające dostęp do informacji poufnych (m.in. pracujących dla Spółki oraz zasiadających w jej organach). Okresy zamknięte wynikają z terminów raportów okresowych, o których spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 1/2016 z dnia 7 stycznia 2016 r.

Data Wydarzenie Okresy zamknięte w 2016 r.
18 marca 2016 r. Publikacja raportu rocznego za 2015 r.
- jednostkowego oraz skonsolidowanego
18.01 - 18.03
13 maja 2016 r. Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2016 r. 29.04 - 13.05
31 sierpnia 2016 r. Publikacja raportów półrocznych za I półrocze 2016 r.
- jednostkowego oraz skonsolidowanego
31.07 - 31.08
10 listopada 2016 Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za IIII kwartał 2016 r. 27.10 - 10.11

* Okres zamknięty według art. 159 Ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi jest to okres, w którym osoby mające dostęp do informacji poufnych, zwane insiderami pierwotnymi (art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi):

"nie mogą nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi."

A także:

"działając jako organ osoby prawnej, podejmować czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo podejmować czynności powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej".

  • Dla raportów okresowych kwartalnych, okres zamknięty obowiązuje dwa tygodnie przed datą publikacji raportu.
  • Dla raportów półrocznych, okres zamknięty obowiązuje miesiąc przed datą publikacji raportu.
  • Dla raportów rocznych, okres zamknięty obowiązuje dwa miesiące przed datą publikacji raportu rocznego.