Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Kalendarium

W poniższej tabeli podane zostały daty istotnych wydarzeń z punktu widzenia akcjonariuszy Spółki, w tym terminy publikacji raportów okresowych, o których spółka informowała w raporcie bieżącym 1/2016 z dnia 7 stycznia 2016 r.

Data Wydarzenie
18.03.2016 r. Publikacja raportu rocznego za 2015 r.
- jednostkowego oraz skonsolidowanego
13.05.2016 r. Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2016 r.
31.08.2016 r. Publikacja raportów półrocznych za I półrocze 2016 r.
- jednostkowego oraz skonsolidowanego
10.11.2016 r. Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.