Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Wskaźniki finansowe

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI 2010 2011 2012 2013
wskaźnik marży zysku bilansowego netto (zysk netto/przychody ogółem) 27,13% 57,18% 28,86% 22,08%
Rentowność aktywów ROA (zysk netto/aktywa ogółem) 0,52% 6,33% 1,94% 6,34%
Rentowność kapitałów własnych (zysk netto/kapitał własny) 6,60% 10,53% 3,80% 11,94%

 

WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI 2010 2011 2012 2013
Wskaźnik bieżący-current ratio (aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe) 0,11 2,33 0,88 7,42
Wskaźnik szybki-quick ratio - aktywa obrotowe-zapasy/zobowiązania krótkoterminowe) 0,11 0,70 0,51 0,53

 

WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA 2010 2011 2012 2013
Wskaźnik pokrycia majątku kapitałami własnymi (kapitał własny/aktywa ogółem) 7,90% 60,11% 50,96% 59,00%
Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym (kapitał własny/aktywa trwałe) 8,42% 65,68% 64,88% 349,00%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia (zobowiązania ogółem/aktywa ogółem) 79,29% 25,77% 32,62% 40,10%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (zobowiązania ogółem/kapitał własny) 1003,92% * 42,87% 64,00% 69,40%

 

* wysokość wskaźnika wynika z zawartej umowy zakupu spółki Svetly Dali na terenie Federacji Rosyjskiej, która na dzień 31.12.2010 nie została jeszcze rozliczona. 80 proc. wartości transakcji zostało rozliczone w I kw. 2011 r.