Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Zarząd

Andrzej Malaga - Prezes Zarządu

Doświadczony manager firm informatycznych oraz paliwowych. Wieloletni pracownik ORLEN Gaz Sp. z o.o., w której obejmował kolejne stanowiska operacyjne, kończąc na stanowisku Dyrektora Handlowego Regionu Północnego.

W okresie od 2005 do 2009 roku Prezes zarządu Lumena Park Sp. z o.o. W latach 2009 – 2013 współpracował ze spółką Consortia Sp. z o.o. pełniąc funkcję Dyrektora Generalnego, Prokurenta oraz Pełnomocnika Zarządu ds. Kontroli Obrotu odpowiedzialnego za utrzymanie Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK). W latach 2007 – 2008 członek Rady Nadzorczej „REKOM” Sp. z o.o. W okresie 2009 – 2010 członek zarządu, a następnie w latach 2013 – 2014 wiceprezes zarządu Bytomskiej Spółki Informatycznej COIG-4 Sp. z o.o.

Ukończył szereg kursów z zakresu marketingu, zarządzania jakością. Ukończył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Uzyskał Certyfikat Audytora Wewnętrznego i Pełnomocnika ds. Jakości oraz poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ściśle tajne, informacji niejawnych Unii Europejskiej oznaczonych klauzulą secret UE oraz informacji niejawnych NATO oznaczonych klauzulą NATO Secret.

Absolwent Wydziału Politologii i Stosunków Międzynarodowych Wyższej Szkoły im. Pawła Włodkowica.