Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Rada Nadzorcza

Zgodnie z §21 statutu IBSM Group S.A., Rada Nadzorcza składa się z minimum pięciu członków. Kadencja Rady trwa trzy lata.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą obecnie:


Tomasz Wardyn - Członek Rady Nadzorczej

Pan Tomasz Piotr Wardyn ukończył Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
W dotychczasowej karierze zawodowej zajmował stanowiska managerskie i kierownicze w wielu podmiotach, przy czym specjalizuje się w zarządzaniu oraz doradzaniu podmiotom z branży nieruchomościowej oraz świadczącym usługi medyczne. W latach 2004-2006 zajmował stanowisko Dyrektora ds. Marketingu w ISG Sp. z o.o. W latach 2005-2007 był Wiceprezesem Zarządu w CERED Sp. z o.o., spółki zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami. W latach 2007-2010 był Wiceprezesem Zarządu w DIRECT Finance Sp. z o.o., spółce zajmującej się pośrednictwem finansowym. W latach 2010-2015 współpracował z WRC Holding Sp. z o.o., spółką zajmującą się zarządzaniem nieruchomościami. W latach 2010-2013 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w REM Services Sp. z o.o., spółce zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami. W latach 2014-2017 pełnił funkcję Pełnomocnika Zarządu w NOBLE Medicine Sp. z o.o. – Ośrodka Diagnostyki i Informacji Medycznej prof. Kazimierza Wardyna oraz Zespołu Ekspertów. Od roku 2017 pełni funkcję Prezesa Zarządu NOBLE Medicine Premium Sp. z o.o., spółki świadczącej usługi medyczne. Od roku 2017 do 2019 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Open Mind Production Sp. o.o., spółki zajmującej się produkcją filmową


Bartłomiej Gajecki - Członek Rady Nadzorczej

Pan Bartłomiej Gajecki jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej Wydział Zarządzania (2000) oraz Studiów MBA Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie (2002), obecnie w trakcie zdobywania tytułu ACCA.

Przebieg pracy zawodowej:
2009-2016 TELE-POLSKA HOLDING SA – Prokurent, a od 2015 roku jako Członek Zarządu
2000–2009 YAWAL SA – stanowisko Główny Specjalista ds. Finansowych
2005-2006 PAGED WEFEM SA – stanowisko Wiceprezes Zarządu
2003–2006 FON SA – stanowisko Prezes Zarządu.


Paulina Wolnicka-Kawka - Członek Rady Nadzorczej

Pani Paulina Wolnicka-Kawka jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, następnie ukończyła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie i jest wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. Pani Paulina Wolnicka-Kawka przez kilka lat pełniła funkcję prawnika w Polskim Holdingu Obronnym Sp. z o.o. (dawniej Bumar Sp. z o.o.) zajmując się między innymi sprawami korporacyjnymi. Obecnie prowadzi Kancelarię Adwokacką Adwokat Paulina Wolnicka-Kawka.

Pani Paulina Wolnicka-Kawka nie prowadzi w stosunku do Spółki działalności. Nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako ich wspólnik, ani jako członek organów spółek kapitałowych. Nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów. Pani Paulina Wolnicka-Kawka poinformowała Zarząd Spółki, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.


Olga Grzegorczyk - Członek Rady Nadzorczej

Pani Olga Grzegorczyk ukończyła Technikum Handlowe i jest z wykształcenia handlowcem działającym głównie w branży farmaceutycznej. Posiada bogate doświadczenie w sprzedaży i od wielu lat świadczy wyspecjalizowane usługi sprzedażowe w branży farmaceutycznej.


Karol Skrobański - Członek Rady Nadzorczej

Pan Karol Skrobański jest absolwentem Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Związany jest z sektorem social media i reklamy. Pan Karol Skrobański posiada bogate doświadczenie w zakresie programów graficznych i świadczy profesjonalne usługi na rzecz podmiotów gospodarczych. Doświadczenie zdobywał także podczas pełnienia funkcji menagera w branży transportu i logistyki oraz motoryzacji.