Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Kontakt


Siedziba spółki:

NOBLE FINANCIALS S.A.

ul. Adama Naruszewicza 27
02-627 Warszawa
Polska
tel.48 22 11 66 666
fax. 48 22 11 66 661
e-mail: info@noblegroup.com.pl

NIP 7010150153
REGON 141599588
KRS 0000315354


Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział KRS
Kapitał zakładowy w wysokości 69.854.800,00(opłacony w całości)