Platinum Properties Group S.A.

Drukuj

Kariera

W IBSM jesteśmy świadomi wartości, jaką stanowią ludzie. Dużą wagę przywiązujemy do procesu rekrutacji pracowników, czuwając nad rzetelnością i starannością jego przebiegu. Dbamy o możliwości dalszego rozwoju zawodowego i awansu. Potencjał naszych pracowników stanowi dla nas kapitał, którego wartość podnosimy poprzez systematyczną edukację i delegację uprawnień. Nasze działania w zakresie polityki personalnej koncentrują się wokół aspektów rozwoju pracowników poprzez aktywne ich wspieranie w dążeniu do osobistego rozwoju i doskonalenia umiejętności. Jako firma o niewielkim zatrudnieniu, zapewniamy dobrą atmosferę pracy, a także możliwość dalszego awansu wewnętrznego w ramach całej struktury Grupy Kapitałowej.